Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van IP Groep Installerende Partners Beveiligingen en Elektrotechniek B.V. (hierna: IP Groep). Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met de persoonsgegevens van opdrachtgevers, websitebezoekers en andere betrokkenen. Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De actuele versie is altijd te vinden op ipgroep.nl/privacybeleid

IP Groep is gevestigd aan de Broeikweg 37, 2871 RM Schoonhoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69491011. IP Groep verwerkt persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG. Bij vragen over ons privacybeleid kun je ons bereiken op info@ipgroep.nl of bellen met 0182 38 88 88.

Cookies
Op de website van de IP Groep worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan IP Groep haar dienstverlening optimaliseren. Bovendien maken wij gebruik van cookies om online gebruiksgemak te vergroten. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij een bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Deze cookies verzamelen geen rechtstreeks identificerende informatie zoals jouw naam of e-mailadres. IP Groep gebruikt cookies nooit om informatie uit computers op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden, zoals een naam of e-mailadres. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. Je kunt jouw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies.

Persoonsgegevens die IP Groep verwerkt
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een persoon. IP Groep verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die IP Groep mogelijk verwerkt en waarom:

Bij het bezoeken van deze website
IP-adres, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website, social ID en cookie ID.

Voor het verzenden van een (offerte)aanvraag via deze website:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres en andere contactgegevens.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en bij telefonisch contact. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, denk hier bijvoorbeeld aan het meesturen van een cv voor een sollicitatie.

Waarom verwerken wij deze gegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Relatiebeheer.
 • Om jou te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Product- en dienstontwikkeling.
 • Het bepalen van strategie en beleid.
 • Het optimaliseren van de dienstverlening. 

De grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens zijn de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst, met jouw toestemming of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van IP Groep. Voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn verder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Wanneer wij onze dienstverlening verbeteren met behulp van persoonsgegevens worden deze persoonsgegevens geanonimiseerd gebruikt voor analyses.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw persoonsgegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden en alleen als dit noodzakelijk is om een overeenkomst van opdracht uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Soms schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’, maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een e-mail serviceprovider, een hosting provider en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in opdracht van IP Groep.

Gegevensbeveiliging
Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen maatregelen om misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen tegen te gaan via de technieken die daarvoor op dit moment beschikbaar zijn. Wij beschermen jouw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar andere websites. IP Groep  is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van IP Groep vallen.

Welke rechten heb jij?
Onder de AVG hebben natuurlijke personen (betrokkenen) een aantal rechten. Wij doen ons best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Indien je een beroep wenst te doen op een van de onderstaande rechten dan kun je contact met ons opnemen via info@ipgroep.nl of 0182 38 88 88. 

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. 
 • Recht op dataportabiliteit: je kunt een verzoek doen om jouw persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aangegeven instantie.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat wij verkeerde gegevens van je hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kunt de gegevens, die wij van jou hebben, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): Tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een recht onder de AVG om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
 • Klacht indienen bij de toezichthouder: Als je denkt dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen we dat natuurlijk graag. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).

Contact
Heb je vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot de gegevens die IP Groep van je bijhoudt of heb je vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via info@ipgroep.nl of bel met 0182 38 88 88