Label C, wat betekent dat voor uw kantoor?

Label C, wat betekent dat voor uw kantoor? 1183 887 IP Groep

Label C, wat betekent dat voor mijn kantoor?

Als eigenaar van een kantoorpand van 100 vierkante meter of meer moet u zorgen dat het pand op 1 januari 2023 minimaal energielabel C heeft. Als het gebouw op die datum namelijk niet aan de eisen voldoet, mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Daarnaast loopt u, afhankelijk van de keuze van het in uw regio bevoegde gezag, het risico een dwangsom opgelegd te krijgen. Tijdig starten met verduurzamen voorkomt niet alleen problemen in 2023, het betekent ook, dat u de kosten over meerdere jaren kunt uitspreiden. Maar, waar begint u? 

Voor welke kantoorgebouwen geldt de label C verplichting?

De Label C verplichting komt voort uit het Bouwbesluit 2012 (stb. 2018,380) en maakt onderdeel uit van afspraken die gemaakt zijn om Nederlandse gebouwen te verduurzamen. Voor industriële bedrijfspanden geldt geen verplichting. Maar als uw industriële bedrijfspand een kantoor of een showroom heeft groter dan 50m², dan geldt de verplichting wel voor dit deel. Daarnaast zijn er nog uitzonderingen voor bepaalde categorieën van kantoorgebouwen zoals monumenten. Hier vindt u een beslisboom die u helpt bepalen of de verplichting voor uw kantoorgebouw geldt.

Waar begin ik met verduurzamen van mijn kantoorgebouw?

Allereerst moet u weten welk energielabel nu voor uw pand geldt. Daarvoor kunt u een check doen op deze website. Vervolgens onderzoekt u, samen met onze specialisten, welke energiebesparende maatregelen het meest geschikt zijn om uw energielabel te verbeteren. Daarbij maken we natuurlijk een kosten-baten-analyse en houden we rekening met verdere verduurzaming van uw kantoor richting CO2-neutraal in 2050.

Hoe kan ik mijn kantoorgebouw verduurzamen richting Label C?

Bij verduurzaming kunt u denken aan betere isolatie of overstappen naar groene(re) energie door de installatie van zonnepanelen. Maar, het kan ook eenvoudiger en zonder bouwtechnische aanpassingen. Zo kunt u met een goed uitgedacht lichtplan, het installeren van domotica of aanwezigheidssensoren al veel energie besparen. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met onze projectleider Ron Gerritsen.  Hij helpt u graag de mogelijkheden en kansen voor uw kantoorgebouw in kaart te brengen.  Bel 0182 38 88 88 of mail naar info@ipgroep.nl.