Groepenkasten

De groepenkast is het hart van de elektrotechnische installaties in uw gebouw. Het is de plek waar de elektriciteit die uw gebouw binnenkomt verdeeld wordt over de installaties. Een juiste installatie van de groepenkast is essentieel voor de effectiviteit en veiligheid. Laat uw groepenkast daarom installeren door IP Groep, dan bent u verzekerd van een juiste, veilige installatie conform de geldende NEN-veiligheidsnormen.

Elektrische veiligheid

Het is zeer belangrijk dat de groepenkast in uw bedrijfspand correct is aangesloten. De juiste materialen, koppelingen en aansluitingen op het hoofdnetwerk zijn daarbij van belang. Onze ervaren monteurs beschikken over de juiste kennis, materialen en ervaring om uw groepenkast conform te geldende normen te installeren.

Om risico’s uit te sluiten gelden regels voor groepenkasten. Deze zijn vastgelegd in NEN-normen (NEN 2796, NEN 1010 en NEN-EN-IEC 61439-3). Daarnaast dienen groepenkasten en de onderdelen te zijn voorzien van CE-markering die aangeeft dat aan de Europese regelgeving voldaan is.

Bij IP Groep kunt u, onder andere, terecht voor:

  • Het vervangen van oude installaties en het plaatsen van een nieuwe groepenkast.
  • Het monteren van een aardleiding en/of een aardlekschakelaar.
  • Een thermische inspectie conform NEN 3140 / NEN-EN 50110.

Meer informatie over groepenkasten?